YÖNETİM

T. C.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

Engelli Öğrenci Birimi

2016 – 2017

Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Dayanışma ve Koordinasyon Yönetmenliği'nin 11. maddesinin birinci fıkrası 03/01/2013 tarihi ve 28517 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik ile değiştirilen "Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Dayanışmave Koordinasyon Yönetmeliği"nin 11. maddesinin 1. fıkrası (Yükseköğretim Kurumları tarafından eğitim ve öğretim işlerinden sorumlu bir Rektör yardımcısı) uyarınca doğrudan Rektörlüğe bağlı olarak 02/05/2013 tarih ve3899 sayılı Rektörlük oluru ile kurulan Engelli Öğrenci Birimi'ne  Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin 11. maddesinin 1. Fıkrası ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 13/b-4  maddesi uyarınca, 17/02/2016 tarihinden itibaren  Engelli Öğrenci Birimi Başkanı olarak Eğitim ve Öğretim işlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaan ERARSLAN  görevlendirilmiştir. 

Üniversitemiz Engelli Öğrenci Birimi bünyesinde Üniversitemiz senatosunun 07\09/2016 tarih ve 2016/15 sayılı oturumunda aldığı karar uyarınca Engenli Öğrenci Birimi yönergesinin 4. maddesi gereğince Engelli Öğrenci Birimi yürütme kurulu  aşağıda gösterildiği gibi oluşturulmuştur.

 

 

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ

YÖNETİM KURULU

 

 

           

                                           Başkan

                           Prof. Dr. Kaan ERARSLAN

                                  Rektör yardımcısı

 

   

             Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü

                          AliOsman ALTINAY

                                         Şube Müdürü V.

 

 

 

Üye

Prof.Dr. Sibel CANBAZ KABAY

Tıp Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Nezire Derya ERGUN ÖZLER

İdari Bilimler Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Müjgan GÜNGÖR HATİPOĞLU

Diş Fakültesi

Üye

Öğr. Gör. NilayYÜREKDELER ŞAHİN

 Sağlık Yüksekokulu

Üye

Doç. Dr. Ercan TAŞKIN

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başknı

Üye

 Ömer KÖSE

Yapıişleri ve Teknik Daire Başkanı

Üye

Miktat BEKTAŞ

Öğrenci işleri Daire Başkanı

Üye Hava ÖZKUL

Engelli Öğrenci Birimi

Üye

Ömer DUMAN

 Engelli Öğrenci Temsilcisi

 

Son Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2017, Perşembe