MS OKULU HAKKINDA BİLGİ

 

MS OKULU  HAKKINDA

Multiple Skleroz hasta eğitim okulu, kronik nörodejeneratif otoimmun inflamatuar bir hastalık olan MS hastalığı hakkında toplum farkındalığını oluşturmak, 20-40 yaşları arasında başlayan ve ömür boyu bu hastalıkla yaşamak zorunda kalan MS hastalarını sosyal, fiziksel ve ruhsal açıdan desteklemek sorumluluğu ile oluşturulmuş bir 

Önerilen proje Multiple Skleroz (MS) hastalığındaki nörolojik etkilerin seyrini azaltıcı eğim süreçleri içermekte ve sosyal aktiviteler ile hastanın yaşam içerisinde kalmasını temin ederek olası iş görme kayıpları ve aile içi iletişim kazalarını önleyecek çalışmalar sunmayı sorumluluk edinmiştir.

MS hasta eğitim okulu MS hastalarına sosyal alan sağlayarak yaşam kalitelerini arttıracak etkinlikler sunar. Bu okula katılmak isteyen hastalar tedavi gördükleri hastanelerden bağımsız olarak gönüllülük esası ile kayıt yaptırırlar.

Okulda herhangi bir hastalık muayenesi veya tetkikleri yapılmaz. Hastaların mevcut sorunlarına yönelik sosyal, fizik egzersiz, spor, müzik, görsel sanatlar eğitimi, öz bakım, hastalığın anlatıldığı ve hasta paylaşımlarının olduğu eğitim toplantıları yapılır.

Bu programlarda görev alacak gönüllü personel mutlaka proje hakkında ön eğitimden geçirilecek ve konunun uzmanlarının görev almaları sağlanacaktır. Bu amaçla; Tıp Fakültesi öğrencileri, Nöroloji ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümlerinden gönüllü asistan ya da öğretim üyeleri, Üroloji bölümünden gönüllü öğretim üyesi, Sağlık Yüksek Okulu bünyesinde Fizyoterapi bölümünde görevli asistan veya öğretim üyeleri ve öğrencileri ile sosyal hizmet uzmanlarından oluşturulması planlanmıştır.

Son Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2018, Perşembe