YÖNETİM

T. C.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

Engelli Öğrenci Birimi

2019– 2020

Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Dayanışma ve Koordinasyon Yönetmenliği'nin 11. maddesinin birinci fıkrası 03/01/2013 tarihi ve 28517 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik ile değiştirilen "Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Dayanışmave Koordinasyon Yönetmeliği"nin 11. maddesinin 1. fıkrası (Yükseköğretim Kurumları tarafından eğitim ve öğretim işlerinden sorumlu bir Rektör yardımcısı) uyarınca doğrudan Rektörlüğe bağlı olarak 02/05/2013 tarih ve3899 sayılı Rektörlük oluru ile kurulan Engelli Öğrenci Birimi'ne Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin 11. maddesinin 1. Fıkrası ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 13/b-4  maddesi uyarınca, 17/02/2016 tarihinden itibaren  Engelli Öğrenci Birimi Başkanı olarak Eğitim ve Öğretim işlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa AYDIN  görevlendirilmiştir. 

Üniversitemiz Engelli Öğrenci Birimi bünyesinde Üniversitemiz senatosunun 07\09/2016 tarih ve 2016/15 sayılı oturumunda aldığı karar uyarınca Engenli Öğrenci Birimi yönergesinin 4. maddesi gereğince Engelli Öğrenci Birimi yürütme kurulu  aşağıda gösterildiği gibi oluşturulmuştur.

 

 

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ

YÜRÜTME KURULU

                                                                                                                                          

 

 

Prof. Dr. Mustafa AYDIN

Rektör Yardımcısı

BAŞKAN

 

AliOsman ALTINAY

Şube Müdürü

Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı

 

Miktat BEKTAŞ

Öğrenci işleri Daire Başkanı

 

 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Hava ÖZKUL

Engelli Öğrenci Birimi Personel

 

Emine KARA

Engelli Öğrenci Temsilcisi

  Ömer DUMAN

 Engelli Öğrenci Temsilcisi

 

Son Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2019, Pazar