YÖNETİM

T. C.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

Engelli Öğrenci Birimi

2019– 2020

Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Dayanışma ve Koordinasyon Yönetmenliği'nin 11. maddesinin birinci fıkrası 03/01/2013 tarihi ve 28517 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik ile değiştirilen "Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Dayanışmave Koordinasyon Yönetmeliği"nin 11. maddesinin 1. fıkrası (Yükseköğretim Kurumları tarafından eğitim ve öğretim işlerinden sorumlu bir Rektör yardımcısı) uyarınca doğrudan Rektörlüğe bağlı olarak 02/05/2013 tarih ve3899 sayılı Rektörlük oluru ile kurulan Engelli Öğrenci Birimi'ne Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin 11. maddesinin 1. Fıkrası ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 13/b-4  maddesi uyarınca, 17/02/2016 tarihinden itibaren  Engelli Öğrenci Birimi Başkanı olarak Eğitim ve Öğretim işlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atila BATUR  görevlendirilmiştir. 

Üniversitemiz Engelli Öğrenci Birimi bünyesinde Üniversitemiz senatosunun 15\04/2021 tarih ve 2021/16 sayılı oturumunda aldığı karar uyarınca Engelli Öğrenci Birimi yönergesinin 9. maddesi gereğince Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu  aşağıda gösterildiği gibi oluşturulmuştur.

 

 

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ

YÖNETİM KURULU

                                                                                                                                          

 

 

 

Prof. Dr. Atila BATUR

Rektör Yardımcısı

BAŞKAN

 
 

 

Prof.Dr. İrfan TERZİ

 

Eğitim Fakültesi Dekanı

 

Prof.Dr. Hamdi Melih SARAOĞLU

Nöro Eğt.Uyg.ve Ara.Mer. Müdürü

 

Dr. Öğr. Üyesi Furkan DEMİR

Eğitim Fakültesi Dekan Yrd.

 

 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı

 

 Sülbiye UMURHAN

 

Öğrenci işleri Daire Başkanı

 

Hasan KOCABAY

Bilgi İşlem  Daire Başkanı

 

Murat ZENGİN

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Necati Yakup ÜNALLI

Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü

Hava ÖZKUL

Engelli Öğrenci Birimi Personel

 

Aylin ECEVİTLİ

Engelli Öğrenci Temsilcisi

   

 Engelli Öğrenci Temsilcisi

 

Son Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2022, Pazartesi